Paryż–Moskwa 17.15 (czyli mimowolne podróże kochanków)

Obywatel G.C.

kariera utworu na LP3

debiut na liście notowanie 262 z dn. 21.03.1987
pobyt na liście 12 not. / 13 tyg.
najwyższa pozycja 1 [×2]
pobyt w TOP20 10 tyg.
punktacja w rankingu w TOP20 143 pkt.