Stańcie przed lustrami

Róże Europy

kariera utworu na LP3

debiut na liście notowanie 290 z dn. 3.10.1987
pobyt na liście 15 not. / 16 tyg.
najwyższa pozycja 3 [×1]
pobyt w TOP20 11 tyg.
punktacja w rankingu w TOP20 125 pkt.