Prywatne życie kasjerki PKP

Bielizna

kariera utworu na LP3

debiut na liście notowanie 348 z dn. 5.11.1988
pobyt na liście 8 not. / 9 tyg.
najwyższa pozycja 22 [×1]
pobyt w TOP20 0 tyg.
punktacja w rankingu w TOP20 0 pkt.