Jolka, Jolka pamiętasz…

Budka Suflera

kariera utworu na LP3

debiut na liście notowanie 31 z dn. 20.11.1982
pobyt na liście 11 not. / 13 tyg.
najwyższa pozycja 1 [×1]
pobyt w TOP20 12 tyg.
punktacja w rankingu w TOP20 185 pkt.