Kings and Queens and Presidents

Piękni i Młodzi

kariera utworu na LP3

debiut na liście notowanie 419 z dn. 3.03.1990
pobyt na liście 13 not. / 14 tyg.
najwyższa pozycja 25 [×1]
pobyt w TOP20 0 tyg.
punktacja w rankingu w TOP20 0 pkt.