U stóp szklanych gór

Bajm

kariera utworu na LP3

debiut na liście notowanie 448 z dn. 21.09.1990
pobyt na liście 10 not.
najwyższa pozycja 9 [×2]
pobyt w TOP20 7 tyg.
punktacja w rankingu w TOP20 55 pkt.