Generał Ferreira / Rząd oficjalny

Kult

kariera utworu na LP3

debiut na liście notowanie 484 z dn. 31.05.1991
pobyt na liście 38 not. / 39 tyg.
najwyższa pozycja 1 [×1]
pobyt w TOP20 33 tyg.
punktacja w rankingu w TOP20 474 pkt.