Sen o Viktorii

Dżem

kariera utworu na LP3

debiut na liście notowanie 505 z dn. 25.10.1991
pobyt na liście 13 not. / 14 tyg.
najwyższa pozycja 9 [×1]
pobyt w TOP20 7 tyg.
punktacja w rankingu w TOP20 54 pkt.