Całkiem inny kraj

Perfect

kariera utworu na LP3

debiut na liście notowanie 663 z dn. 28.10.1994
pobyt na liście 17 not. / 18 tyg.
najwyższa pozycja 1 [×1]
pobyt w TOP20 16 tyg.
punktacja w rankingu w TOP20 218 pkt.