Sen o Warszawie

Wilki

kariera utworu na LP3

debiut na liście notowanie 682 z dn. 24.02.1995
pobyt na liście 10 not. / 11 tyg.
najwyższa pozycja 4 [×1]
pobyt w TOP20 8 tyg.
punktacja w rankingu w TOP20 86 pkt.