Lewa strona literki M

Kombajn do zbierania kur po wioskach

kariera utworu na LP3

debiut na liście notowanie 1289 z dn. 13.10.2006
pobyt na liście 13 not.
najwyższa pozycja 12 [×2]
pobyt w TOP20 8 tyg.
punktacja w rankingu w TOP20 50 pkt.