Cree

dorobek wykonawcy na LP3

utwór debiut staż max. staż TOP20 pkt. TOP20
Zostań ze mną 888 5 29 0 0
Diabli nadali 1543 8 18 4 8
Wszystkie winy 1572 20 15 13 36
Cały nasz świat 1605 3 29 0 0
Biuro ludzi znalezionych 1699 10 29 0 0