Męskie Granie II

dorobek wykonawcy na LP3

utwór debiut staż max. staż TOP20 pkt. TOP20
Kobiety nam wybaczą 1530 7 27 0 0