Ogniowe strzelby

Klaus Mitffoch

kariera utworu na LP3

debiut na liście notowanie 86 z dn. 10.12.1983
pobyt na liście 9 not. / 10 tyg.
najwyższa pozycja 14 [×1]
pobyt w TOP20 2 tyg.
punktacja w rankingu w TOP20 13 pkt.